ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องปั่นน้ำผลไม้สเปครุ่นที่ต้องการซื้อ ผู้ซื้อควรศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องปั่นน้ำผลไม้รุ่นที่ต้องการซื้อ หรือสเปคเครื่องที่ต้องการมาซัก 2-3 ยี่ห้อ เพื่อเปรียบเทียบก่อนตัดสินใจซื้อมาให้มากที่สุด คือ ราคาขายต้องมีความสมเหตุสมผลกับประสิทธิภาพการทำงานของตัวเครื่อง, กำลังการทำงานของมอเตอร์, อุปกรณ์ที่มีมาให้ภายในชุด, โปรโมชั่นของสมนาคุณต่างๆ, การรับประกันตัวเครื่อง ในกรณีเกิดการชำรุด เสียหาย หรือบริการหลังการขายนั่นเอง เป็นต้น

ขนาดของตัวเครื่องต้องสัมพันธ์กันกับการนำไปใช้งาน ผู้ซื้อต้องเลือกเครื่องปั่นที่มีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน ต้องมีขนาดพอดี ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไป กล่าวคือ หากนำไปใช้ในครัวเรือน ควรเลือกซื้อเครื่องปั่นขนาดเล็กก็พอ แต่หากนำไปในงานหนัก ใช้งานต่อเนื่องติดต่อกัน ควรเลือกใช้เครื่องปั่นที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพราะหากมีการใช้งานที่หนักเกินกำลังของตัวเครื่องเกินไป จะส่งผลให้เกิดการเสียหายของมอเตอร์ได้ ก่อให้เกิดการไหม้ได้

วัสดุอุปกรณ์ต้องมีความแข็งแรง ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เนื่องจากเครื่องปั่นผลไม้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่นำไปใช้งานสัมผัสโดยตรงกับอาหาร วัสดุที่ใช้ในการผลิตจำเป็นจะต้องมีความคงทน แข็งแรง ไม่แตกหักง่าย สามารถสัมผัสกับอาหารได้โดยไม่ส่งผลเสียต่อผู้บริโภค เช่น ตัวฐานต้องผลิตมาจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ไม่แตกหักง่าย โถปั่นมีความแข็งแรง ทำความสะอาดง่าย ไม่แตกหัดหรือชำรุด ใบมีดผลิตจากสแตนเลสอย่างดี มีความคม ไม่ทื่อหรือบิ่น ไม่เป็นสนิม เป็นต้น

ขนาดของตัวเครื่องมีความคล่องตัวขณะใช้งาน ผู้ซื้อควรเลือกเครื่องที่เหมาะกับสรีระของผู้ใช้ เช่น มือจับของโถปั่นต้องมีขนาดพอดีกับมือผู้ใช้ แผงควบคุมการทำงานไม่ซับซ้อน ใช้งานง่าย มีการตอบสนองที่ดี เป็นต้น ข้อดีข้อนี้จะช่วยให้งานของเราสำเร็จลุล่วงได้รวดเร็วขึ้น เป็นไปตามที่เราต้องการ